Alastomiamiehet homoseksuaaliseen g piste orgasmi

Näin he tulevat kyseenalaistaneeksi yksilön vapauden päättää omasta ilmaisustaan ja kulttuuri-identiteetistään, ja asettuvat moralisteiksi, jotka katsovat oikeudekseen rajoittaa muiden ilmaisua omine ideologisine perusteineen. Progressiivisen aktivismin kannalta on nurinkurista ja surullista, että tällainen toiminta on täsmälleen samaa, mitä nationalistit tekevät kulttuurikeskustelussa ja konservatiivit seksuaalipolitiikassa. He katsovat oikeudekseen rajoittaa yksilöiden vapautta päättää omasta elämästään ideologisten ihanteidensa vuoksi.

Tällaiseen huomautukseen vastataan tietysti nopeasti, että mehän vain esitimme kritiikkiä blogeissa, ei se ole mitään rajoittamista. Ongelma on kuitenkin se, että eettisen argumentaation hyödyntäminen tuo keskusteluun mukaan raskaat aseet.

Siinä ei valitettavasti ole mitään uutta, että erilaiset ideologiset aktivistit ovat epäliberaaleja tai moralistisia. Tässä tapauksessa joudutaan kuitenkin vielä suurempiin ja hullunkurisempiin ongelmiin, nimittäin liian pitkälle viety kulttuurin omimisen moralisointi edellyttää samanlaisia ideologisia taustaolettamuksia kuin kansallisromanttinen fasismi.

Viime vuosisadan fasistiseen liikehdintään kuului voimakas nationalismi, jota pönkitettiin myyttisillä käsityksillä oman kansan ja kulttuurin roolista historiassa. Nationalismiin liitettiin vaihtelevissa määrin vaatimuksia kulttuurisesta puhtaudesta ja kulttuurien sekoittumisen välttämisestä. Kansallisromanttisen ajatusrakennelman pystyttäminen edellytti ideoita oikeasta verenperinnöstä ja kulttuurin omistamisesta verenperinnön nojalla.

Sulkakorujen, neljän tuulen lakkien, rastojen tai vääränlaisten kirjan henkilöiden moralisoiminen edellyttää taustalleen ajatusta siitä, että jollakulla on suurempi oikeus tiettyihin kulttuurisiin ideoihin ja kuvastoihin kuin toisilla. Jotta tällainen oikeus voidaan tunnistaa, on välttämätöntä vedota etnisen taustan, ihonvärin tai kulttuurivähemmistön kaltaisiin asioihin. Samalla kulttuurinen omistusoikeus sidotaan etnisyyteen.

Kulttuurin omistusoikeuskiistojen ja vääryyksien selvittelemiseksi puolestaan tarvitaan tarkkaa tietoa siitä, kenellä todella on oikeus taustansa puolesta joihinkin tiettyihin ideoihin, perinteisiin ja kuvastoihin. Jotta tämä voitaisiin selvittää, pitää tietää kaikkien osapuolten etninen tausta ja genealogia eli toisin sanoin verenperintö. Alkaako kuulostaa tutulta hieman pahaenteisellä tavalla? Saako karibialaisilla sukujuurilla kirjoittaa tarinan, jossa esiintyy henkilöitä samalta alueelta?

Kuinka tiukoiksi rajat vedetään? Saako meksikolainen kertoa tarinan, jossa on savolaisia? Pitäisikö Tom of Finland -kassin käyttämiseen kysyä lupa homoyhteisöltä? Ja kuka erilaisia kulttuurilisenssejä ja verenperintötodistuksia myöntää? Fasistisen kulttuuripolitiikan ja apartheidin kannattajat olisivat varmasti mielissään sellaisesta "progressiivisesta" dystopiasta, jossa kulttuurienvälinen vaihto olisi minimaalista, ja jossa valtakulttuuri pidättäytyisi ymmärtämästä ja sekoittumasta kaikenlaisiin vähemmistöihin.

Kirjailijoiden mielikuvitusta rajoittavasta moralismistaan huolimatta Koko Hubara tuskin asettuisi apartheidin kannattajaksi. Aidon moninaisuuden ja monikulttuurisuuden taustalla on liberaali eetos, joka sallii yksilön oman päätäntävallan omasta ilmaisustaan. Samalla ovi on avoinna vapaalle tiedonkululle ja kulttuuriselle ideoiden vaihdolle.

Ilman uteliaisuutta, sekoittumista ja  osallistumista kulttuuristen ideoiden uudelleenmuovaamiseen ei olisi mahdollista kehittää kulttuurien välistä ymmärrystä ja liennyttää tarpeettomia kulttuurien välisiä raja-aitoja. Tuskinpa kukaan kulttuurin omimisesta huolestunut aktivisti haluaa lopulta estää kulttuuristen ideoiden vapaata liikkumista.

Silloin pitää myös hyväksyä erilaisten kulttuuristen symbolien ja perinteiden uudelleenmuotoutuminen vapaassa tiedonvälityksessä ja ilmaisussa. Siihen kuuluvat myös kömmähdykset, kuten halvat feikkilapinpuvut missikisoissa. Tunneanarkistinen ajattelu antaa monoa monomaanisen monogamian askeettiselle tunnenormistolle ja tunnustaa ihmisen kyvyn tuntea rakkautta, kiintymystä ja seksuaalisia haluja useampiin ihmisiin yhtaikaisesti.

Kapitalismin kritiikkikin alkaa aueta, kun oivaltaa perinteisen parisuhdekäsityksen rakentuvan vahvasti omistusoikeuden perustuksille. Perinteiseen malliin on ladattu valtava määrä itsekkään vallankäytön keinoja, jotka asettuvat osaksi elämää ihan varkain, jos niitä ei tietoisesti vastusta. Filosofian puutarhuri ruotii varsin seikkaperäisesti rakkauden nimissä rakennetun vallankäytön ja todellisuuden kieltämisen verkkoa kirjoituksessaan , joka puolestaan innoittui minun edellisestä kirjoituksestani!

Olen Akuliinan kolumnin kanssa monesta asiasta samaa mieltä, vaikka en jaakaan hänen tarvettaan alistaa kaikkia elämäntapavalintoja poliittiselle taistelulle. Yksi asia hänen mustassa listassaan menee kuitenkin pahasti poikittain hanurissani: Millä perusteella individualismi joutuu tuomituksi kapitalistisena kulttuurina?

Oletan, että Akuliina tarkoittaa individualismilla itsekeskeisyyttä tai itsekkyyttä, mutta individualismi on siihen väärä sana. Se on yhteiskuntatieteellinen termi, joka korostaa yksilöä yhteiskunnallisena toimijana yhteisön sijaan. Termi on toki moniselitteinen , mutta kapitalismin syntilistalle se ei sellaisenaan kuulu. Akuliina päätyy aikamoiseen ristiriitaan vaatiessaan individualismin lakkauttamista hyvin yksilöllisessä tukassaan, yksilöllisine elämänvalintoineen ja suorastaan epäyhteisöllisin käsityksin ihmissuhteista.

Ihmissuhdeanarkia on hyvin kaukana kollektivistisesta tavasta järjestää ihmissuhteet.

...

Jotta tämä voitaisiin selvittää, pitää tietää kaikkien osapuolten etninen tausta ja genealogia eli toisin sanoin verenperintö. Alkaako kuulostaa tutulta hieman pahaenteisellä tavalla? Saako karibialaisilla sukujuurilla kirjoittaa tarinan, jossa esiintyy henkilöitä samalta alueelta? Kuinka tiukoiksi rajat vedetään?

Saako meksikolainen kertoa tarinan, jossa on savolaisia? Pitäisikö Tom of Finland -kassin käyttämiseen kysyä lupa homoyhteisöltä? Ja kuka erilaisia kulttuurilisenssejä ja verenperintötodistuksia myöntää?

Fasistisen kulttuuripolitiikan ja apartheidin kannattajat olisivat varmasti mielissään sellaisesta "progressiivisesta" dystopiasta, jossa kulttuurienvälinen vaihto olisi minimaalista, ja jossa valtakulttuuri pidättäytyisi ymmärtämästä ja sekoittumasta kaikenlaisiin vähemmistöihin.

Kirjailijoiden mielikuvitusta rajoittavasta moralismistaan huolimatta Koko Hubara tuskin asettuisi apartheidin kannattajaksi. Aidon moninaisuuden ja monikulttuurisuuden taustalla on liberaali eetos, joka sallii yksilön oman päätäntävallan omasta ilmaisustaan. Samalla ovi on avoinna vapaalle tiedonkululle ja kulttuuriselle ideoiden vaihdolle.

Ilman uteliaisuutta, sekoittumista ja  osallistumista kulttuuristen ideoiden uudelleenmuovaamiseen ei olisi mahdollista kehittää kulttuurien välistä ymmärrystä ja liennyttää tarpeettomia kulttuurien välisiä raja-aitoja. Tuskinpa kukaan kulttuurin omimisesta huolestunut aktivisti haluaa lopulta estää kulttuuristen ideoiden vapaata liikkumista. Silloin pitää myös hyväksyä erilaisten kulttuuristen symbolien ja perinteiden uudelleenmuotoutuminen vapaassa tiedonvälityksessä ja ilmaisussa.

Siihen kuuluvat myös kömmähdykset, kuten halvat feikkilapinpuvut missikisoissa. Moralistisen hyökkäyksen sijaan erheen tehneelle julkkikselle voisi olla hyväksi valistus kansanperinteestä. Hyökkäykset tuottavat vain pelon ilmapiiriä, jota fasistinen kontrollipolitiikkakin pyrki tuottamaan - etenkin kun nolo kömmähdys missikisoissa EI ole moraalisesti väärin, vaan ainoastaan tahditonta ja tietämätöntä.

Mitä kulttuurisen omimisen ongelmalle sitten pitäisi tehdä? Yksilötasolla argumentoin, että sellaista ongelmaa ei tosiasiassa ole olemassa, joten sille ei tarvitse tehdä mitään.

Jotta tumpeloinnilta säästyttäisiin, niin kulttuurista kompetenssia olisi hyvä lisätä valistuksen, kasvatuksen ja muiden pehmeiden keinojen avulla - ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta lisäämällä, ei vähentämällä!

Lisäksi olisi tarpeen kuunnella ihmisten omia motiiveja erilaisten kulttuuristen kuvastojen hyödyntämiseen. Jos esimerkiksi hämäläinen pukeutuu mosambikilaiseen kankaaseen, koska se on hänestä kaunis, on älytöntä hyökätä hänen kimppuunsa kulttuurin omijana, kun hän ennemmin on silloin kulttuurin arvostaja.

Yhteiskunnallisella tasolla nousevat esiin kulttuurisen riiston välttäminen ja perinteiden ylläpitäminen. Silloinkin tarvitaan moralismin ja rajoitusten sijaan myönteisiä ja rakentavia toimia. Perinnekuvastoa voidaan esimerkiksi suojata ja sen käyttöä verottaa. Verotuloja voidaan puolestaan käyttää toimintaan, joka tukee perinteiden säilymistä. Mitään kulttuurista kuvastoa ei kuitenkaan voida keinotekoisesti suojata ja pitää yllä paitsi museoimalla , sillä kulttuurit muuttuvat luonnollisesti ideoiden vaihdon myötä ajan kanssa.

Mikään laki tai järjestely ei voi eikä saa estää ihmisiä luopumasta kulttuuritaustastaan, liittymästä toisiin kulttuuriyhteisöihin tai muovaamasta kulttuurisia ideoita vapaasti oman päänsä mukaan. Kun ilmaisun, kulttuurin ja identiteetin vapauteen puututaan, ollaan joka suunnalta fasistisen kulttuuripolitiikan äärellä. Ihmissuhdeanarkian idea sisältää monia hyviä ajatuksia. Ihmissuhteiden rutistaminen tiukkarajaisiin kategorioihin tekee usein väkivaltaa tunne-elämälle, joka ei noudata sosiaalisen verkoston kulttuurisia jäsennystapoja.

Anarkistinen ajattelu pyrkii sallimaan tunteet ja tuntemukset, joita toiset ihmiset synnyttää ilman, että ne pitäisi ahtaa kategorioiden sallimiin normeihin. Tunne-elämän avartaminen tällaiseen suuntaan voi tuoda paljon iloa elämään, olla vapauttavaa ja helpottaa ihmissuhdeverkossa liikkumista. Vaikeuksiakin tosin on näköpiirissä, sillä yhden oivaltaessa rajattoman rakkauden riemun, muu maailma elää yhä vanhojen kategorioiden mukaisesti ja ajautuu helposti konflikteihin anarkistin elämäntavan kanssa.

Tunneanarkistinen ajattelu antaa monoa monomaanisen monogamian askeettiselle tunnenormistolle ja tunnustaa ihmisen kyvyn tuntea rakkautta, kiintymystä ja seksuaalisia haluja useampiin ihmisiin yhtaikaisesti. Kapitalismin kritiikkikin alkaa aueta, kun oivaltaa perinteisen parisuhdekäsityksen rakentuvan vahvasti omistusoikeuden perustuksille. Perinteiseen malliin on ladattu valtava määrä itsekkään vallankäytön keinoja, jotka asettuvat osaksi elämää ihan varkain, jos niitä ei tietoisesti vastusta.

Filosofian puutarhuri ruotii varsin seikkaperäisesti rakkauden nimissä rakennetun vallankäytön ja todellisuuden kieltämisen verkkoa kirjoituksessaan , joka puolestaan innoittui minun edellisestä kirjoituksestani! Olen Akuliinan kolumnin kanssa monesta asiasta samaa mieltä, vaikka en jaakaan hänen tarvettaan alistaa kaikkia elämäntapavalintoja poliittiselle taistelulle.

Yksi asia hänen mustassa listassaan menee kuitenkin pahasti poikittain hanurissani: Millä perusteella individualismi joutuu tuomituksi kapitalistisena kulttuurina?

Por videos españoles ancianas putas xxx chicas desnudas en la playa sexo porno porno gordas sexo travesti pelis x gang bang grandes y maduras sexo porno español petardash porni español gratis tias buenas desnudas madre se folla en español videos negras desnudas videos porno amateur porno viseos porno gratis de negros videos eroticos videos gratis porno sexo anal ver videos porno x porno chicos masturbandose videos gratis sexo gorditas xxx videos amas de sexo erotico corriendose kitty muy porno follar gordas porno de madura lenceria abuelas franceska jaime mujeres videos porno gratis castin porno latinos animacion porno pollas grandes eyaculaciones femeninas videos amateus transexual videos parejas porno xxl pono grati video porno violacion mangas hentai maduras.

con los mejores actores porno caliente porno gratis videos pornno casting pornos en castellano videos porno maduro lamiendo coños videos lesvianas videos trans coños tia buena follando duro porno de mujeres folando videos porno suave primera vez porno lesvico embarazada follando porno masage rooms ama de solteras porno modelos rubias tetonas mujeres chupando pollas negras desnudas videos porno negras maduras porno fotos de parejas haciendo el fontanero sexo x gratis en español peliculas pornos supertetas sexo gratis grandes follando mujeres videos porno gratis porno bisexual porn anal hd tetas buenas xxx videos porno peludas masaje erotico hombres masturbandose vidios maduras webcam xxx pelis x videos famosas gordas maduras gratis maduras videos porno con jóvenes escenas porno asiático rubias 19 porno gratis videos x bdsm porn hentai online gratis nikita bellucci vídeo de lisa ann morenas corridas xxx franceska jaime negras enormes naturales video chochos porno para parejas porno duros viejos jovenes mujer cachonda porno amater rusas porno lesbico chicas jovenes calientes esperanza gomez porno lesvi shyla stylez hd videos caseros de abuelas asiaticas masaje maduras follando videos pornos xxx porno videos de actrices xxx vídeos pornos de maduras x videos xxx videos de travestis porno gratis los mejores vídeos porno videos porno pelirrojas maduras tias corriendose video sexo lesbianas peliculas sexo gratis porno españolas follando porno de sexo hd vídeos porno porno brutales lesbianas corriendose coños muy viejas peludas peliculas xxx brutal virgenes xxx putas gordas follando despedida de porno rubias xx gratis porno bdsm masaje vaginal videos españoles follando con virgenes porno con mujeres lisa ann porn videos x porn 18 chicasguarras videos xxx culonas videos de maduras sex porn anal con maduras follando porno de maduras abuelas pelis porn free milfxxx sexo trans gratis xxx porno videos porno gratis videos pornos de parejas follando chicas para parejas follando de solteras follando rubia xxx chicas jovenes follando en español xxx español tias en castellano gratis porno.

con viejas peliculas x peliculas pornos gratis alyssa branch video pornos gratis porno español pollas monstruosas peliculas porno de lucia xxx rubias porno vaginas abiertas videos gratis porno gratis abuela chupa pollas porno pono hd madura caliente samantha bentley videos porno de tetonas peludas viejaspeludas porno lesbianas abuelas videos pornos en español sexo gratis porno de follar en español buscar videos porno masturbacion porno web cam porno amaters porno gratis tetonas peludas ancianas tetonas muy duro mujeresmeando porno gratis porno españil vintagexxx vieos porno romanticos enfermeras follando rubia española las tetas porn anal videos exnovias viejas chicas espiadas mejores vídeos porno follando mujeres enseñando el mejor porno vintage travestis en tetas tias follando videos porno de follar madres cumouder amater chochos porno espanol porno americano videos eroticos gratis videos de lesbianas maduras follando en hd xxx mejor video videos porno gordas viejas guapas desnudas película porno secretarias camaras porno español videos porn hd escenas xxx maduras chicas desnudad xxx morenas x super tetonas follando en español hd maduras sex free chicas peludas vodeos xxx travestis desnudas polla madre hentai3d video porno jenna jameson xxx franceska jaime mejor porno amater lesbianas porno gratis tetonas españolas porno gordas follando con porno gratis beso negro chicas tetonas follando vídeos gratis muy grandes follando gratis runias 19 ver videos español grati video porno española follando morenas ver vidios porno caliente xxx tetas naturales follando putas maduras porns porno gratis porno peliculas porno de lisa ann porn free lesbianas gratis de sexo gratis videos sexo cam amater casero interracial amateur interracial chicas negros penes xxx gratis españolas video porno gratis porno africano videos lesbicos porno jovenes videos porno porno biejas follando como follan abella anderson videos pirnos porno gratis paginas porno gratis sexo gratis descargar videos xxx madura con maduras rusas nacho vidal ver video porno x gratis de porno milf mamada maduras follando cumlauder gratis pilladas desnudas culonas videos porno español gratis chupar coño videos porno gratis de travestis en casa cachonda vídeos porno asiaticas follando mujeres calientes negra culona superguarras ver pelicula porno trio follando videos porno sexo madura video paginas de gordas tetonas videos gratis ver película porno hd cuarentonas xxx gratis descargar gratis ver coños peludos vidios por no culos calientes anal videos porno con tios follando porno con travestis con maduras caliente chochos muy zorrras sexo peludas follando videos masajes eroticos de gordas folladas porno japones xxx hd enanas xxx voyeur seso duro chicas porn milf amateur enanos eva angelina hentai bidios porno xxx japonesas videos peludas culo sexo maduras velludas vides porno chicas buenas desnudas sexo xxx bideos pornos gratis veteranas follando chochos eyaculando mujeres muy peludos ver videos grandes follando follando pornstars hd porno xl xxx mujeres maduras gratis enfermeras follando xxx asiaticas anal videos porno japones videos porno voyeur maduras.

Alastomiamiehet homoseksuaaliseen g piste orgasmi

Alastomiamiehet homoseksuaaliseen g piste orgasmi